{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وزن ساختاری نوکلئوتید دنا با وجود باز آلی گوانین بیشتر است یا وزن ساختاری نوکلئوتیدی رنا با وجود باز آلی سیتوزین؟

    آتنا راشدی
  بروزرسانی 15 خرداد 17:03

3 پرسش 38 پاسخ 11.8K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

وزن ساختاری نوکلئوتید دنا با وجود باز آلی گوانین بیشتر است یا وزن ساختاری نوکلئوتیدی رنا با وجود باز آلی سیتوزین ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.