{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا این جمله غلطه یا درست؟

    maryam EB
  بروزرسانی 15 خرداد 11:42

1 پرسش 30 پاسخ 128 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

کانال های دریچه دار همانند کانال های نشتی در جهت شیب غلظت و بدون مصرف انرژی زیستی فعالیت می کنند آیا این جمله غلطه یا درست؟و چرا؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.