{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

I want to take a photo .......... you

    شهرام مهبودی
  15 خرداد 4:34

2 پرسش 0 پاسخ 135 امتیاز
دوره دوم متوسطه- فنی یازدهم مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای زبان انگلیسی2

متاسفانه در کتاب اشتباهی from ثبت شده است. که جواب صحیح کلمه ای دیگر است و یکی از اشتباهات رایج بین افرادی که زبان اول آنها انگلیسی نیست. و متاسفانه این تنها اشتباه رایج در این کتاب نیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.