گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بعد از گذشت سه ساعت چند گرم از این ماده به صورت فعال وجود خواهد داشت؟

    orman ahmadi
  بروزرسانی 15 خرداد 11:53

2 پرسش 1 پاسخ 183 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فیزیک (3) تجربی

یک نمونه از یک نوع ماده پرتوزا به جرم 5 کیلوگرم در هر نیم ساعت سه چهارم جرم خود را از دست می دهد. بعد از گذشت سه ساعت چند گرم از این ماده به صورت فعال وجود خواهد داشت؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.