{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در الگوی زیر، ششمین عدد الگو کدام است؟

    Golafrooz Shahri
  14 خرداد 22:39

34 پرسش 203 پاسخ 28.2K امتیاز
دبستان چهارم ریاضی

.... (998 هزار) - (997 هزار) - (996 هزار) 1-یک میلیون و یک هزار 2-یک میلون و 300 هزار 3-1 میلیون 4-یک میلیون و صد هزار


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.