{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام عبارت درباره تنفس سلولی گلبول قرمز درست است؟

    Asieh Ashrafi
  بروزرسانی 13 خرداد 16:15

5 پرسش 0 پاسخ 143 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی

1_باتولید هر ترکیب کربن دار سه کربنه بدون فسفات دو مولکول ATP ایجاد میشود 2_با مصرف هر ترکیب کربن دار یک فسفات یک مولکول NAD+ مصرف میگردد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.