{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

قطرهای متوازی الاضلاع یکدیگر را نصف می‌کنند. درست یا نادرست

    مالک زنگنه
  بروزرسانی 13 خرداد 17:51

11 پرسش 19 پاسخ 1.6K امتیاز
دبستان پنجم ریاضی

قطرهای متوازی الاضلاع یکدیگر را نصف می‌کنند. درسته یا نادرست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.