{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مطلوب است احتمال اینکه سکه دیگر داخل کشو طلا باشد؟

    Mina Mm
  بروزرسانی 11 خرداد 17:30

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی ریاضیات

میزی دارای سه کشو است.یکی از کشو ها محتوی سه سکهطلا و سو سکه نقره و کشودیگر محتوی دو سکه نقره و کشو سوم محتوی دو سکه طلا است.یکی از کشو ها را به تصادف باز کرده و سکه ای از آن خارج می کنیم.مطلوب است احتمال اینکه سکه دیگر داخل کشو طلا باشد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.