لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چه تفاوت ها و شباهت هايی در سلول های مختلف بدن وجود دارد؟

   حامد وليان زاده
  28 بهمن 5:51

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد تقی کاویان مبارکه
در 8 خرداد 16:15

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

تفاوت : کار و شکل شان


شباهت : همه سلول ها از سه قسمت تشکیل شده است. 

   محمد خیاطی
در 7 اسفند 21:59

0 پرسش 8 پاسخ 28 امتیاز

همه سلول ها از غشای پلاسما هسته وسیتو پلاسم تشکیل شده اند


سلول ها بر حسب نوع کارشان وشکل شان با هم فرق دارند

   حلما رمضانپور
در 17 فروردین 15:53

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

شباهت : همه سلول ها زنده اند.
شباهت : همه سلول ها تقسیم میشوند و رشد میکنند.
شباهت : همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند .
تفاوت : هر سلول یک کار را انجام میدهد.
تفاوت : هر کدام یک شکلی دارند .
تفات : هر کدام یک رنگی دارند.