تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چه تفاوت ها و شباهت هايی در سلول های مختلف بدن وجود دارد؟

   حامد وليان زاده
  28 بهمن 5:51

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   سید جواد هاشمی
4 خرداد 22:41

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

شباهت هاي سلول ها: 1- همه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد مي كنند.
3- همه سلول ها تقسيم مي شوند. 4-همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند  
تفاوت سلول ها: 1- کارشان متفاوت است 2- شکل و اندازه ی آن ها متفاوت است

   helma ramezanpour
17 فروردین 15:53

7 پرسش 18 پاسخ 68 امتیاز

شباهت : همه سلول ها زنده اند.
شباهت : همه سلول ها تقسیم میشوند و رشد میکنند.
شباهت : همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند .
تفاوت : هر سلول یک کار را انجام میدهد.
تفاوت : هر کدام یک شکلی دارند .
تفات : هر کدام یک رنگی دارند.


   محمد خیاطی
7 اسفند 21:59

0 پرسش 8 پاسخ 28 امتیاز

همه سلول ها از غشای پلاسما هسته وسیتو پلاسم تشکیل شده اند
سلول ها بر حسب نوع کارشان وشکل شان با هم فرق دارند

   ............ LOR.............
21 فروردین 9:58

3 پرسش 47 پاسخ 58 امتیاز

شباهت: همه هسته،سیتوپلاسم و غشا دارند
تفاوت: نوع کار کردن آنها متفاوت است

   فرزانه برزگر
27 اسفند 11:19

0 پرسش 11 پاسخ 9 امتیاز

تفاوت نوع کار و شکل واندازه
شباهت همه سلول هستند همه تقسیم سلولی میشوندو همه سیتوپلاسم هسته وغشا دارند

   m y
6 بهمن 17:11

0 پرسش 208 پاسخ 104 امتیاز

شباهت: همه هسته،سیتوپلاسم و غشا دارند
تفاوت: نوع کار کردن آنها متفاوت است

   محمد متین سلیمانی
1 دی 19:57

0 پرسش 12 پاسخ 8 امتیاز

شباهت هاي سلول ها: 1- همه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد مي كنند.
3- همه سلول ها تقسيم مي شوند. 4-همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند
تفاوت سلول ها: 1- کارشان متفاوت است 2- شکل و اندازه ی آن ها متفاوت است

   محمد تقی کاویان مبارکه
8 خرداد 16:15

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

تفاوت : کار و شکل شان
شباهت : همه سلول ها از سه قسمت تشکیل شده است. 

   احمد سلیمانی مقدم
24 بهمن 16:59

1 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

??????????????????☺??????????????????????????????????????☺?☺?????????????????☺?