لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چه تفاوت ها و شباهت هايی در سلول های مختلف بدن وجود دارد؟

   حامد وليان زاده
  28 بهمن 5:51

2 پرسش 0 پاسخ 14 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید جواد هاشمی
  4 خرداد 22:41

0 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز

شباهت هاي سلول ها: 1- همه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد مي كنند.
3- همه سلول ها تقسيم مي شوند. 4-همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند  
تفاوت سلول ها: 1- کارشان متفاوت است 2- شکل و اندازه ی آن ها متفاوت است

   m y
  6 بهمن 17:11

0 پرسش 205 پاسخ 111 امتیاز

شباهت: همه هسته،سیتوپلاسم و غشا دارند
تفاوت: نوع کار کردن آنها متفاوت است

   محمد خیاطی
  7 اسفند 21:59

0 پرسش 8 پاسخ 53 امتیاز

همه سلول ها از غشای پلاسما هسته وسیتو پلاسم تشکیل شده اند
سلول ها بر حسب نوع کارشان وشکل شان با هم فرق دارند

   
  6 اسفند 14:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

تفاوت:هر کدام یک شکل دارند.
تفاوتح:هر کدام یک رنگ دارند.
تفاوتح:نوع کار کردن انها متفاوت هصت.

   سمیه مرادی
  2 اسفند 15:41

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

لطفا زود جواب بدین امتحان دارم

   مبینا صفرپور
  24 بهمن 22:31

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

اگر سلول را یک کارخانه در نظر بگیرید ،هر یک از واحد های این کارخانه شبیه کدام قسمت سلول هستند
۱) مدیریت
۲) نگهبانی
۳) تولید
۴) سیتو پلاسم
۵) هسته
۶) غشاء
زود جواب بدید امتحان دارم

   ............ LOR.............
  21 فروردین 9:58

3 پرسش 43 پاسخ 78 امتیاز

شباهت: همه هسته،سیتوپلاسم و غشا دارند
تفاوت: نوع کار کردن آنها متفاوت است

   الناز برزگر
  27 اسفند 11:19

0 پرسش 11 پاسخ 9 امتیاز

تفاوت نوع کار و شکل واندازه
شباهت همه سلول هستند همه تقسیم سلولی میشوندو همه سیتوپلاسم هسته وغشا دارند

   محمد متین سلیمانی
  1 دی 19:57

0 پرسش 9 پاسخ 7 امتیاز

شباهت هاي سلول ها: 1- همه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد مي كنند.
3- همه سلول ها تقسيم مي شوند. 4-همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند
تفاوت سلول ها: 1- کارشان متفاوت است 2- شکل و اندازه ی آن ها متفاوت است

   helma ramezanpour
  17 فروردین 15:53

7 پرسش 27 پاسخ 64 امتیاز

شباهت : همه سلول ها زنده اند.
شباهت : همه سلول ها تقسیم میشوند و رشد میکنند.
شباهت : همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند .
تفاوت : هر سلول یک کار را انجام میدهد.
تفاوت : هر کدام یک شکلی دارند .
تفات : هر کدام یک رنگی دارند.


   محمد تقی کاویان مبارکه
  8 خرداد 16:15

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

تفاوت : کار و شکل شان
شباهت : همه سلول ها از سه قسمت تشکیل شده است.