لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چه تفاوت ها و شباهت هايی در سلول های مختلف بدن وجود دارد؟

   حامد وليان زاده
  28 بهمن 5:51

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید جواد هاشمی
در 4 خرداد 22:41

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

شباهت هاي سلول ها: 1- همه سلول ها سه بخش اصلي (پوسته،هسته، سيتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد مي كنند.
3- همه سلول ها تقسيم مي شوند. 4-همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند  
تفاوت سلول ها: 1- کارشان متفاوت است 2- شکل و اندازه ی آن ها متفاوت است

   حلما رمضانپور
در 17 فروردین 15:53

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

شباهت : همه سلول ها زنده اند.
شباهت : همه سلول ها تقسیم میشوند و رشد میکنند.
شباهت : همه در یک ساختمان و تشکیل شده از یک غشائ ، سیتوپلاسم و هسته هستند .
تفاوت : هر سلول یک کار را انجام میدهد.
تفاوت : هر کدام یک شکلی دارند .
تفات : هر کدام یک رنگی دارند.


   محمد تقی کاویان مبارکه
در 8 خرداد 16:15

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

تفاوت : کار و شکل شان


شباهت : همه سلول ها از سه قسمت تشکیل شده است. 

   محمد خیاطی
در 7 اسفند 21:59

0 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

همه سلول ها از غشای پلاسما هسته وسیتو پلاسم تشکیل شده اند


سلول ها بر حسب نوع کارشان وشکل شان با هم فرق دارند