{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

زاویه هایxوy بدست اورید

    Amir mm
  8 خرداد 21:38

8 پرسش 2 پاسخ 939 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

زاویهxچند درجه است؟ زاویهyچند درجه است؟


تصویر ضمیمه سوال: زاویهxچند درجه است؟ 
زاویهyچند درجه است؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.