{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

7,4 - 8,6= حل کنید تکنیکی

    هلیا خانی الموتی
  8 خرداد 16:00

3 پرسش 3 پاسخ 462 امتیاز
دبستان چهارم ریاضی

در این پرسش باید عدد خواسته شده را با عدد دیگری جمع کرد تا حاصل را بدست آورده شود. ✅تکنیکی حل شود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.