{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام یک زودتر جاری می‌شود؟

    Artin Mohammadie
  بروزرسانی 7 خرداد 14:22

2 پرسش 0 پاسخ 142 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

کدام یک از سوخت های زیر زود تر جاری می شود؟ 1-سوخت هواپیما 2سوخت کشتی چرا؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.