{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اجزای مصرع زیر را پیدا کنید.

    Armita Farhadi
  بروزرسانی 7 خرداد 14:34

15 پرسش 36 پاسخ 1.5K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم فارسی

با تو یاد هیچ کس نبود روا اگر این رو سازمان بندی کنیم میشه« با تو یاد هیچ کس روا نبود» « روا نبود » فعل مرکب هست؟ یا « نبود» فعل اسنادی و « روا» مسند هست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.