{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چقدر احتمال دارد حداقل 2 مهره آبی داشته باشیم؟

    علی Aoi
  بروزرسانی 7 خرداد 14:36

9 پرسش 7 پاسخ 1.4K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)

در جعبه ای 4 مهره آبی و 3 مهره قرمز وجود دارد اگر از این جعبه3 مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال دارد الف) حداقل 2مهره آبی داشته باشیم؟ ب) حداکثر 2مهره آبی داشته باشیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.