{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

طول مثلثی 3 و 4 سانتی‌متر و زاویه بین این دو ضلع 15 درجه است. مساحت مثلث چقدر است؟

    Am دری
  بروزرسانی 7 خرداد 8:59

1 پرسش 0 پاسخ 17 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)

طول مثلثی 3و4 سانتی متر و زاویه بین این دو ضلع 15 درجه است مساحت مثلث؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.