{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام عامل جزو شرایط نامناسب کشاورزی نیست؟

    فاطمه فولادی
  بروزرسانی 6 خرداد 20:00

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
دبستان پنجم علوم تجربی

سلام کدام عامل جزو شرایط نامناسب کشاورزی نیست. الف) خاکی که رس زیادی داشته باشد. ب) خاکی که گیا خاک داشته باشد. ج) خاکی که شور باشد. د) خاکی که ماسه ی زیادی داشته باشد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.