{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دلیل درستی جمله زیر چیست؟

    Asieh Ashrafi
  بروزرسانی 6 خرداد 12:03

5 پرسش 0 پاسخ 143 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی

با آسیب بخش درون ریز لوزالمعده سدیم در داخل یاخته عصبی انباشت میشود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.