{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حلال الکل جامد چیست؟ چرا؟

    Elyas Amiri
  بروزرسانی 6 خرداد 12:03

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی شیمی

در صورتی که الکل جامد داشته باشیم بهتر است آن را در چه حلالی حل کنیم؟ چرا؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.