{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد چرخ دنده‌های کوچک چند است؟

    Erfan Rezaei
  بروزرسانی 5 خرداد 10:16

17 پرسش 112 پاسخ 2422 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

تعداد چرخ دنده های بزرگ دارای 60 چرخ دنده است و با هر دور چرخش آن چرخ دنده کوچک چهار دور میچرخد تعداد چرخ دنده های کوچک چند است(چرخدنده بزرگ ورودی است)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نگار شادلو
  1402/03/5

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

15 دنده............................