{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

متمم زاویهٔ 25 درجه، زاویهٔ ........ می‌شود.

    farnaz Pouratar
  بروزرسانی 5 خرداد 10:06

1 پرسش 1 پاسخ 81 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

متمم زاویه ی 25 درجه،زاویه ی ...... می شود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sana Lotfi
  1402/03/5

2 پرسش 35 پاسخ 256 امتیاز

با سـلام

زاویه 65 درجه می‌شود


لایک یادت نره

   مهدی رحمانی
  1402/03/5

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

65 میشه جواب بفهم نفهم گنگ
خیلی خنگی

   مهدی رحمانی
  1402/03/5

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

65 میشه جواب بفهم نفهم گنگ
خیلی خنگی

   امین حبیبی
  1402/03/5

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

جواب این سوال می شودزاویه 65 درجه می شود

   حیدر صادقی
  1402/03/5

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

متمم یعنی 90درجه
پس 90منهای25میکنیم
جواب میشه 65

   حیدر صادقی
  1402/03/5

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

متمم یعنی 90درجه
پس 90منهای25میکنیم
جواب میشه 65

   حیدر صادقی
  1402/03/5

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

متمم یعنی 90درجه
پس 90منهای25میکنیم
جواب میشه 65

   maryam EB
  1402/03/5

1 پرسش 30 پاسخ 91 امتیاز

نود رو منهای 25کن جوابت میشه65
ک 65متمم زاویه 25
همچنین 25متمم 65هست:)

   امیر ذاکری
  1402/03/5

16 پرسش 1643 پاسخ 10232 امتیاز

میشه زاویه 65 درجه موفق باشید ...

   ابوالفضل فتاحی
  1402/03/5

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سـلام زاویه 65 درجه می‌شود....

   جئون لیندا
  1402/03/5

53 پرسش 567 پاسخ 26700 امتیاز

متمم یعنی 90 درجه
پس 90 منهای 25 میکنیم:)
90-25=65