{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا آینه یک منشور است؟

    Yonesq Feazl
  بروزرسانی 5 خرداد 10:07

1 پرسش 0 پاسخ 13 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

آیااینه یک منشور است صحیح یا غلط ؟؟؟.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر همایون اقبالی
  1402/03/5

1 پرسش 2 پاسخ 21 امتیاز

عدسی چیست و چه کاربردی دارد توضیح دهید؟

   دخترک تنها
  1402/03/5

17 پرسش 59 پاسخ 1144 امتیاز

بله منشور یک تیغه ی شیشه ای است که در ازمایشگاه ها برای تجزیه کردن نور سفید استفاده میشود. موفق باش

   امیر همایون اقبالی
  1402/03/5

1 پرسش 2 پاسخ 21 امتیاز

عدسی چیست و چه کاربردی دارد توضیح دهید؟