{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وابسته‌های وابسته را توضیح دهید.

    Mehi Li
  بروزرسانی 4 خرداد 11:46

1 پرسش 0 پاسخ 60 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (3)

وابسته های وابسته 5 نوع داره و بلد نیستم لطفا برام توضیح بدید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.