{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

وابستهٔ وابسته در ترکیب کشتی تندرو خیال من کدام است؟

    RA JA
  بروزرسانی 3 خرداد 21:55

1 پرسش 0 پاسخ 27 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3)

در ترکیب «کشتی تندرو خیال من» وابسته وابسته چطوریه؟ تندرو نقشش صفته؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.