{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تموز سوزان کویر وابسته وابسته نیست؟

    AliSina علی سینا
  3 خرداد 9:54

4 پرسش 6 پاسخ 686 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3)

ممکنه توضیح بدید چطور سوزان اسمه؟ گرمای سوزان، آفتاب سوزان و حتی در این ترکیب هم برای تشخیص صفت یا مضاف الیه بودنش میتونیم بگیم «تموز سوزان است» یا «تموز بسیار سوزان» که در ابن صورت شرط لازم برای صفت بودن رو داره دیگه. و ترکیب میشه وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الیه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.