{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر متغیر تصادفی x بیانگر تعداد سکه‌های دریافتی یا پرداختی باشد واریانس x را بدست آورید.

    زهرا۸۶ احمدی
  بروزرسانی 3 خرداد 8:57

1 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی المپیاد ریاضی

تاسی را پرتاپ میکنیم اگر عدد زوج بیاید همان اندازه سکه دریافت میکنیم و اگر عدد فرد بیاید همان اندازه سکه پرداخت می کنیم اگر متغیر تصادفی x بیانگر تعداد سکه های دریافتی یا پرداختی باشد واریانس x بدست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.