{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هسته و مضاف الیه و صفت جملات زیر را پیدا کنید.

    Ali Miladi
  بروزرسانی 3 خرداد 8:57

1 پرسش 0 پاسخ 16 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (3)

من تو پیدا کردن هسته و صفت و مضاف الیه گیردارم چطوری پیدا کنم مثلا درخت بسیار بزرگ کتاب این نویسنده کتاب درس فارسی دو جلد کتاب


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.