{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند ثانیه طول می‌کشد چتر باز به زمین برسد؟

    آرتین قویدل
  بروزرسانی 2 خرداد 10:34

1 پرسش 0 پاسخ 49 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی

چتر بازی در هوای آرام در امتداد قائم چتر خود را باز میکند و در ارتفاع 1200 متری از زمین به تندی حد خود که 10m/s است میرسد. چند ثانیه طول میکشد چتر باز به زمین برسد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.