تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

وابسته های وابسته

   Panah ...
  12 اسفند 10:40

3 پرسش 28 پاسخ 41 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

توی وابسته های وابسته مضاف الیه صفت داریم یا نه؟چون توی یه سوالی مضاف الیه صفت رو جزء وابسته های وابسته نگرفته بود ولی ترکیبی مثل سطل دارای رنگ مگه مضاف الیه صفت نیست...


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   پادشاه قلبم کسیه که تنها ملکه ی قلبش منم
17 اسفند 23:46

4 پرسش 200 پاسخ 908 امتیاز

صفت مضاف الیه داریم نه مضاف الیه صفت

   */+ ❤ فاطمه ❤+/*
15 اسفند 18:36

21 پرسش 122 پاسخ 557 امتیاز

خخخخخ/////
منم بیلمیم.///////