تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سوالات کنکوری مسائل pH

   Panah ...
  11 اسفند 10:44

3 پرسش 28 پاسخ 41 امتیاز
شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

توی مسائلPH برای کنکور در همون حد که توی کتاب گفته بلد باشیم کافیه یا تیپ بندی های مختلفی که تو کتاب تستا اومده رو هم باید بلد باشیم با توجه به اینکه امسال سال دوم کنکور نظام جدیده...


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مژگان مالکی
22 فروردین 10:42

3 پرسش 5 پاسخ 46 امتیاز

حتما باید به تمام تیپ تست ها مسلط باشی

   Panah ...
13 اسفند 21:19

3 پرسش 28 پاسخ 41 امتیاز

اره واقعا تو کتاب خیلی کم باز میکنه مطالبو ولی بعضی کتابا مثه مبتکران بهمن بازرگانی دیگه خیلی پیشرفته مسائل PH رو گفته و تقریبا با همه موضوعا تر کیب کرده ولی فک نکنم ما لازم باشه اینقد بدونیم....

   javad Nazary
12 اسفند 19:15

2 پرسش 20 پاسخ 28 امتیاز

آره باید بلد باشی تستا رو هم نه فقط کتاب

   آریایی نژاد .
12 اسفند 20:46

14 پرسش 30 پاسخ 149 امتیاز

کتاب که همیشه در حد دو بعلاوه دو میگه ??