لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه باید اعداد اعشاری را گسترده کنیم؟

   زهرا غفوری
  9 اسفند 16:49

1 پرسش 2 پاسخ 8 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

توضیح دهید و بگویید چند مدل یا روش گسترده کردن اعداد اعشاری داریم و حل کنید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   *PARADOX* M.A
10 اسفند 18:18

5 پرسش 137 پاسخ 1196 امتیاز

دو روش
گسترده نوشتن خود عدد
ساده کردن کسر

   Nazli Joon
18 اسفند 22:53

9 پرسش 28 پاسخ 107 امتیاز

مثلاً این عدد رو میخوام گسترده کنم
123 100+20+3

خود عدد را گسترده کنیم.
مثال: 1+0.05=1.05
2) کسر را ساده کنیم.

   amirhosein saliane
10 اسفند 20:22

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

مثلاً این عدد رو میخوام گسترده کنم
123 100+20+3 گسترده شد

   red dragon the lover
10 اسفند 13:09

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

1) خود عدد را گسترده کنیم.
مثال: 1+0.05=1.05
2) کسر را ساده کنیم.