لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

توان مفید آسانسوری که با تندی ثابت در حال حرکت است

   منصوره شابدین
  9 اسفند 14:55

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اسانسوری با تندی ثابت پنج متر بر ثانیه به سمت بالا در حال حرکت است اگر جرم اسانسور و نفرات داخل ان ۱۵۰۰ کیلو گرم باشد توان مفید اسانسور را بدست اورید ؟(نیوتن بر کیلوگرمg=10)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عباس ابراهیمی علویجه
  23 اسفند 21:10

0 پرسش 16 پاسخ 16 امتیاز

چون سرعت ثابت است کافی است تندی را در وزن آسانسور ضرب کنید
15000×5=75000 وات

   
  10 اسفند 16:53

12 پرسش 105 پاسخ 214 امتیاز

سلام
با توجه به مسئله شما اینجا کاری کع انجام میشه باید با انرژی پتانسیل ینی fdcosθ به دست بیاد
کع با این حساب این طوری حساب می شه .....................Cos0*5*10*1500=75000
نیری وزن =15000
d=5m
و کسینوس صفر که یکه
بعد تقسیم بر 1 می کنیم که جوابمون همون 75000 هس!!!

   
  10 اسفند 1:15

1 پرسش 286 پاسخ 1753 امتیاز

در این جا بالارفتن اسانسور کار انجام می دهد که کارش مفید است و برابر است mgh
منظور از h تغییرات آن است پس می شود W/t
خب در یک ثانیه 5متر بالا می رود
1500*10*5تقسیم بر یک برابر است با75000وات

   

  10 اسفند 11:34

0 پرسش 6 پاسخ 2 امتیاز

ببینید منظور از توان مفید اینجا همان توان عادی هست چون ما در اینجا نیروی مقاومی نداریم که کاری انجام دهد.این توان مفید فقط برای گیج کردن دانش آموز است