{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در هر مرحله از زندگی بدن تغیراتی می‌کند که به آن تغییرات .......... می‌گویند.

    عذرا لطفی
  بروزرسانی 27 فروردین 11:01

1 پرسش 0 پاسخ 309 امتیاز
دبستان دوم علوم تجربی

بدن چه تعمیراتی در هر مرحله رشد زندگی میکند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.