لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا در آنافاز، دوک ها به کروموزم های دو کروماتیدی متصل هستند؟

   _Texas .
  8 اسفند 17:56

7 پرسش 22 پاسخ 60 امتیاز
زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

ایا میشه گفت دوک ها همیشه به کروموزوم های دو کروماتیدی متصل هستن تو انافاز؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Tara .
10 اسفند 10:20

16 پرسش 118 پاسخ 764 امتیاز

بله حرفتون درسته
در انافاز میتوز و میوز دو شته دوک ها به کروموزوم های دی کروماتیدی ولی در سلول های هاپلوءید متصل میشن.
و در انافاز میوز یک رشته دوک ها به کروموزوم دی کروماتیدی در سلول دیپلویید متصل میشه.
پس نتیجه گیری شما درسته ولی دقت کنید این موضوع رو داریم درباره انسان میگیم مثلا در ملخ دیگه این حرف درست نیست.
موفق باشید

   Sara Mh
8 اسفند 23:43

10 پرسش 59 پاسخ 306 امتیاز

تو آنافاز پروتئین اتصالی سانترومر تجزیه میشه.فامینک ها(کروماتید)از هم جدا میشن.بعدش فام تن ها(کروموزوم)که تک فامینکی(تک کروماتیدی) شدن با کوتاه شدن رشته دوک متصل به فام تن ها به دو سوی یاخته کشیده میشن.

   عذرا عرفانی
17 اسفند 20:35

2 پرسش 9 پاسخ 24 امتیاز

سلام.در یاخته های دیپلویید مثل انسان در میتوز جدا شدن پروتیین اتصالی داریم که با فاصله گرفتن رشته های دوک کروموزم ها به طرفین کشیده می شوند.ولی در میوز در آنافاز میوز یک تترات ها که به هم متصل بودند کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می شوند و تجزیه پروتیین اتصالی نداریم. البته در مردها کروموزم xوyهمتا نیستند

   آریایی نژاد .
9 اسفند 23:52

14 پرسش 30 پاسخ 144 امتیاز

بستگی داره که میوز رو بخوای درنظر بگیری یا میتوز رو در مورد انافاز میتوز که همیشه تک کروماتیدی هستن چون سانترومر تجزیه شده ولی تو میوز یک دوکروماتیدی هستن میوز دو هم که کلا شبیه میتوزه