لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خلاصت چیست؟

   طاها یوسفی
  8 اسفند 1:04

2 پرسش 13 پاسخ 22 امتیاز
پیام های آسمان هفتم دوره اول متوسطه

معنی خلاصت چیست؟
لطفا یکی به من توضیح بده چون من واقعا گیج شدن


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   in God we trust
8 اسفند 17:29

7 پرسش 217 پاسخ 287 امتیاز

سلام
به نظرم خالص بودن در برابر خدا