لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مشاهده ی انواع دانه و برگ در درس بکارید و ببینید

   راضیه صادقیان اصفهانی
  7 اسفند 23:21

5 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
علوم تجربی سوم دبستان

سلام.آیا برای تدریس درس بکارید و ببینید لازم است بچه ها انواع برگ و ریشه ها را ببینند؟یا آنچه در کتاب آمده کافیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ❤ فـاطمه ❤
8 اسفند 9:10

1 پرسش 15 پاسخ 134 امتیاز

بهتر ه انواع برگ و ریشه ها رو بچه ها ببینند.

   .Ālbā .(Es tevi mīlu )
16 اسفند 17:21

19 پرسش 135 پاسخ 773 امتیاز

اگر بچه ها از نزدیک ببینند خیلی بهتر یاد میگرن

   s.s M
10 فروردین 15:15

1 پرسش 41 پاسخ 44 امتیاز

سلام
به نظر من راضیه خانوم
اگر بچه ها از نزدیک ببینند بهتر است

   s.s M
10 فروردین 15:11

1 پرسش 41 پاسخ 44 امتیاز

نه فقط کتاب کافی نیست
باید از جا های دیگر هم پیدا کنند

   پریا قنبری
11 اسفند 23:38

7 پرسش 24 پاسخ 75 امتیاز

بهتر است به هر کدام از بچه ها برگ یا ریشه ای ررا بگوید بیا ورند