لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقاط هم پتانسیل در مدارهای الکتریکی

   _Texas .
  6 اسفند 9:55

7 پرسش 22 پاسخ 60 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام دوستان کسی میدونه نقاط هم پتانسیل رو تو مدار های پیچیده چجوری باید تعیین کرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Arefe .k
9 اسفند 4:28

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

میتونی شروع کنی از جای باتری به aو b گذاری اگه مثلا دو سر مقاومتت a شد اتصال کوتاه شده و نقطه ی هم پتانسیل میشه یا اینکه دقت کنی دو سر اون جزء در مدار با سیم به هم وصل شده یا ن اگه وصل بود هم پتانسیل اند
روش دیگه ای الان به ذهنم نمیاد