لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

واکنش کشور های عرب زبان به تشکیل اسرائیل؟

   Hadi Golizade
  5 اسفند 18:38

5 پرسش 6 پاسخ 82 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

واکنش کشور های عرب زبان به تشکیل دولت اسرائیل چه بود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شمسی شعبانی
7 اسفند 18:20

112 پرسش 157 پاسخ 707 امتیاز

کشورهایی مانند مصر،سوریه و اردن با اسرائیل وارد جنگ شدند گرچه شکست خوردند. ولی بعدا مصر در زمان انور سادات، با اسرائیل در کمپ دیوید مصالحه کرد.