{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کل جوجه‌های مرغ چندتا هستند؟

    سارینا انلاین
  بروزرسانی 9 فروردین 20:36

1 پرسش 0 پاسخ 66 امتیاز
دبستان چهارم ریاضی

در تصویر 3 جوجه هست.اگرا اگراین جوجه ها1/3جوجه ها باشد کل جوجه های مرغ چندتا هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   طراوت طاهری
  1402/02/2

0 پرسش 81 پاسخ 216 امتیاز

1/3
+
1/3
+
1/3
------------------
3/9

   Ali Vefa
  1402/01/10

3 پرسش 41 پاسخ 775 امتیاز

میشه 9 .....................

   افشار ایزدی
  1402/01/18

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

9=3+3+3

9 جوجه وجود دارد.....

   افشار ایزدی
  1402/01/18

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

9=3+3+3

9 جوجه وجود دارد.....