{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عدد بعدی در الگوی عددی زیر کدام است؟ ............... و 5125 و 464 و 327 و 28 و 11

    مصطفی مجدآبادی
  بروزرسانی 8 فروردین 0:55

6 پرسش 18 پاسخ 503 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

عدد بعدی در الگوی عددی زیر کدام است ؟
............... و 5125 و 464 و 327 و 28 و 11


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   KIMY LIA
  1402/01/9

54 پرسش 1261 پاسخ 48025 امتیاز

سلام...

جوابتون میشه 6216...