{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا بعضی پیک‌های شیمیایی که از مویرگ خونی خارج می‌شوند قادرند فعالیت نورون را تغییر بدهند؟

    Asal Aghajani
  بروزرسانی 7 فروردین 9:37

1 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

پیک های شیمیایی که از مویرگ خارج میشن چیا هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   amirhossein zare
  1402/01/8

69 پرسش 329 پاسخ 81285 امتیاز

آره دیگه. همه هورمون ها وارد خون میشن بعد از طریق مویرگ ها به یاخته هدف میرسن.. هورمون تیریوئیدی در نورون ها گیرنده داره ..

   amirhossein zare
  1402/01/8

69 پرسش 329 پاسخ 81285 امتیاز

سلام. برو پاسخنامه‌آزمونو بخون