{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مقاومت معادل بین a و b چند اهم است؟

    Romina ااااااا
  بروزرسانی 6 فروردین 19:44

2 پرسش 0 پاسخ 13 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

لطفا جواب رو با راه حل بفرستید
گزینه ها : 1 2 3 4


تصویر ضمیمه سوال: لطفا جواب رو با راه حل بفرستید
گزینه ها : 1   2   3    4
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسن شهریاری
  1402/01/7

0 پرسش 90 پاسخ 220 امتیاز

مقاومت 3 حذف میشه و دوتا مقاومت 6 باهم موازی اند و معادلشون 3 میشه این3 با 2 متوالی میشه و معادلش5‌میشه 5 با 2 موازیه که معادلش10/7میشه