{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

T کمک کننده همان T کشنده یا عمل کننده است؟

    FP FP
  بروزرسانی 6 فروردین 15:31

1 پرسش 2 پاسخ 40 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی

سلام . T کمک کننده همون Tکشنده یا عمل کنندس؟ و وقتی که لنفوسیتT سلول آلوده به ویروس یا سرطانی رو تشخیص میده، هم T کشنده می‌سازه هم T خاطره و هم Tکمک کننده ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   جلال الدین گنج خانلو
  بروزرسانی 1402/01/7

0 پرسش 151 پاسخ 631 امتیاز

لنفوسیت T چندین نوع هست و در کتاب دو نوع رو گفته: (فعلا در حد دبیرستان اونهایی که کتاب گفته، برا کنکور لازم هست)
1. سلول های T کمکی (Th) که به آن‌ها سلول‌های CD4 + یا سلول‌های CD4 مثبت نیز گفته می‌شود، نوعی سلول T است که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن، به ویژه در سیستم ایمنی سازگار دارد.
2. سلول‌های T تنظیم کننده یا سلول‌های Treg، که قبلاً به عنوان سلول‌های T سرکوب‌کننده شناخته می‌شدند، یک زیر جمعیت در سلول‌های T هستند که سیستم ایمنی بدن را تعدیل می‌کنند.
3. لنفوسیت‌های T تنظیم کننده یا (iTreg) القا شده (توسط CD4 + CD25 + Foxp3 +) و سلول‌های سرکوب‌گری هستند که در تحمل نقش دارند.
4. «سلول‌های T کشنده» (Cytotoxic T Cell) سلول T سیتوتوکسیک (همچنین به عنوان TC، لنفوسیت T سیتوتوکسیک، CTL، سلول T کشنده، سلول T سیتولیتیک، سلول T8 CD8 یا سلول T کشنده)
5. «سلول‌های T کشنده طبیعی» (Natural killer T cell) سلول‌های کشنده طبیعی T یا (NKT) گروهی ناهمگن از سلول‌های T هستند که از نظر خصوصیات مشترکی با سلول‌های T و سلول‌های کشنده طبیعی را دارند.
6. لنفوسیت T خاطره: سلول‌های T حافظه زیرمجموعه لنفوسیت‌های T هستند که ممکن است عملکردهای مشابه سلول‌های B حافظه را داشته باشند. اصل و نسب آن‌ها مشخص نیست.
7. سلول‌های T گاما-دلتا زیرمجموعه کوچکی از سلول‌های T هستند که دارای یک TCR γδ به جای TCR αβ در سطح سلول هستند.