{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انرژی مورد نیاز انزیم ATP ساز چگونه تأمین می‌شود؟

    hylo prp
  بروزرسانی 6 فروردین 11:49

14 پرسش 0 پاسخ 826 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

آیا انرژی مورد نیاز انزیم ATP ساز فقط با رد شدن پروتون ها ازش تامین میشه یا عوامل دیگه مثل پمپ پروتون و تجزیه نوری اب هم روش تاثیر دارن؟

گفته شده(( انرژی مورد نیاز انزیم ATP ساز غشای تیلاکوعید به کمک پمپ پروتئین غشا و همچنین تجزیه نوری آب تامین میشود)) تجزیه نوری آب که تنها کمکش به آنزیم ATP ساز تولید H- هست ؛ یعنی به نظر من حتی اگرم کمک کنه غیر مستقیمه؛ انرژی فعالیت انزیم ATP ساز با منتشر شدن H- ازش انجام میشه ؛ ولی حتی اگه بخواد عواملی رو که باعث افزایش H- میشن رو کمک برای آنزیم ATP ساز درنظر بگیره نباید پمپ وسط زنجیره انتقال الکترون اول رو هم در نظر بگیره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mobin Borhani
  1402/01/8

0 پرسش 8 پاسخ 33 امتیاز

سلام پمپ های پروتئینی موجود در غشا و همچنین تجزیه ی نوری آب به افزایش تراکم و غلظت
+H در فضای درونی تلاکوئید کمک میکنن و به همین خاطر گفته میشود که به شکل غیر مستقیم کمک کننده هستن در ساخت ATP توسط آنزیم ATPساز.

تمامی پمپ ها به شکل غیر مستقیم کمک میکنن به آنزیم ATP ساز در تأمین انرژیش برای ساخت ATP.