{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دنای حلقوی میتوکندری

    مهدیه رباط جزی
  بروزرسانی 6 فروردین 11:42

1 پرسش 0 پاسخ 13 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

ایا دنای حلقوی پلاست ها و میتوکندری هم دارای چند جایگاه آغاز همانند سازی است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mobin Borhani
  1402/01/8

0 پرسش 8 پاسخ 33 امتیاز

سلام الزاماً نمیتوان گفت که چند جایگاهی هستن .
تعداد جایگاه های آغاز همانندسازیشون بین یک تا چندتا هستش پس در بعضی از جاها تک جایگاهی و در بعضی جاها چندجایگاهی هستن .

   کوثر حسن زاده
  1402/02/17

2 پرسش 18 پاسخ 593 امتیاز

اینا جدشون به باکتری برمیگرده میتونن تک جایگاهه باشن میتونن چند جایگاهه باشن بستگی داره

   Hamid Agha
  1402/01/30

1 پرسش 192 پاسخ 649 امتیاز

سلام علیکم . چون کتاب درسی گفته تو یوکاریوت ها دنا دارای چند جایگاه آغاز هست ، پس برا دنای سیتوپلاسمی هم بهتره در نظر بگیریم که چند جایگاهی هست . چون تو کنکور هم چند بار مطرح شده و کنکور اونارو چند جایگاهی در نظر گرفته . ( یه نکته هم بگم که نباید تصور کنیم که دنای میتوکندری یا پلاست ها با آنزیمی مثل رنابسپاراز پروکاریوتی رونویسی میکنن . بلکه طبق کتاب مثل دنای هسته ای با 3 نوع آنزیم رنابسپاراز رونویسی میکنن .چون اکثر کتاب تستا اشتباها مینوسین که مثل باکتری هستن و اینجور چیزا که با کنکور در تضاده .)