{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تبدیل عبارت فارسی به ریاضی

    مارال موبین
  بروزرسانی 4 فروردین 18:40

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (2)

سه برابر عددی ب توان دو برسونیم و با ثلث مکعب همون عدد جمع کنیم .حاصلش بشه دوبرابر عدد چهار واحد کمتر .
این چطوری ب جبری نوشته میشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   OoOoO oOoOoOo
  1402/01/5

60 پرسش 71 پاسخ 12835 امتیاز

1/3x³+3x²=2x_4
.............. ..... .............