لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آثار محاسبه از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می باشد؟

   امید صاحبی
  2 اسفند 12:38

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز
دین و زندگی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

طبق صفحه ۱۰۲ کتاب دینی آثار محاسبه از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می باشد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   zahra sadat ghaffari
6 اسفند 10:08

3 پرسش 11 پاسخ 45 امتیاز

اگاهی از عیوب و اصلاح ان
پی بردن به گناهان و ترک ان
ثمره محاسبه اصلاح نفس=اصلاح خود
ثمره محاسبه نیکبختی و رستگاری

   ♒✪ فاطمه ✪♒
3 اسفند 19:38

20 پرسش 116 پاسخ 565 امتیاز

آگاهی از عیب ها- مطلع شدن از گناهان - اصلاح عیب ها - کم شدن گناهان - اصلاح نفس - خوشبختی یا سعادتمند شدن.