{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مرحله چهارم گوارش غذا در بدن انسان چیست؟

    باران بارانی
  بروزرسانی 4 فروردین 18:20

4 پرسش 9 پاسخ 405 امتیاز
دبستان چهارم علوم تجربی

⏺ گذر از مری
⏺ رفتن داخل روده باریک
⏺ دفع
⏺ جویدن

گزینه صحیح همراه با توضیح


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرتین توانا
  1402/01/9

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

مرحله چهارم گوارش غذادر بدن انسان چیست ؟= رفتن داخل روده باریک است .

   یگانه ذوالفقاری
  1402/01/13

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

مرحله ی چهار :رفتن به روده باریک

   مریم شمسی
  1402/01/17

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

گزینه دو هست یعنی رفتن داخل روده باریک

   باران بارانی
  1402/01/17

4 پرسش 9 پاسخ 405 امتیاز

آقای توانا و خانم ذوالفقاری لطفا گزینه بگید

   ملیسا مردلنی
  1402/02/10

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

مرحله ی چهارم رفتن داخل روده ی باریک است

   باران بارانی
  1402/01/17

4 پرسش 9 پاسخ 405 امتیاز

آقای توانا و خانم ذوالفقاری لطفا گزینه بگید