لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

با استفاده از اتحاد و روابط جبری، حاصل عبارت را به‌دست آورید

   محمد پاک نژاد
  1 اسفند 23:44

19 پرسش 12 پاسخ 114 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

اگر $x^2-2x=1$ باشد، حاصل عبارت $(x+1)(x-2)(x-4)$ را به دست آورید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   1 2
7 اسفند 4:04

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

حاصل برابر است با
منفی ۳ رادیکال ۲ به علاوه ی ۲

   ام کلثوم عظیمی
7 اسفند 0:56

2 پرسش 265 پاسخ 1394 امتیاز

به جای xها، یک بعلاوه یا منهای رادیکال 2 قرار بدید،
جواب 2 بعلاوه یا منهای 3برابر رادیکال2