{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بیشترین تعداد یاخته غدد معده؟

    ابوالفضل مختاری
  بروزرسانی 3 فروردین 14:56

17 پرسش 0 پاسخ 802 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زیست شناسی (1)

منظور از بیشترین تعداد یاخته ها غدد معده کدوم یاخته ها هست ؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sajad salehy
  1402/01/4

0 پرسش 178 پاسخ 933 امتیاز

یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی

   زهرا دیناروند
  1402/01/4

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

ترشح کننده ماده مخاطی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

   Mohammad Amin
  1402/01/3

3 پرسش 62 پاسخ 535 امتیاز

دقیق نمیشه گفت
به نظر من تو یه غده اصلی ها بیشتره
تو یکی ترشح کننده ماده مخاطی