{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بیشترین تعداد یاخته غدد معده؟

    ابوالفضل مختاری
  بروزرسانی 3 فروردین 14:56

16 پرسش 0 پاسخ 2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زیست شناسی (1)

منظور از بیشترین تعداد یاخته ها غدد معده کدوم یاخته ها هست ؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.