{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

با توجه به مبحث نور و ویژه‌های آن اگر هنگام شب مجبور به توقف اتومبیل در حاشیه جاده بشویم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟

    شیدا پناهزاده
  بروزرسانی 2 فروردین 15:58

2 پرسش 2 پاسخ 231 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

با توجه به مبحث نور و ویژه های آن اگر هنگام شب مجبور به توقف اتومبیل در حاشیه جاده بشویم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم چرا ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شیدا پناهزاده
  1402/01/2

2 پرسش 2 پاسخ 231 امتیاز

ممنون میشم زودتر پاسخ این سوال رو بدید